banner1

bannerMD1

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN /  D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDJELJAK 10.06.2024. godine

07-09

Potočari-Ražljevo

20-22

Cerik-Arizona

   

 UTORAK 11.06.2024. godine

10-12

Bukvik-Cerik

21-23

Brka-G.Rahić-Maoča

 

 

 SRIJEDA 12.06.2024. godine

14-16

D.Rahić-Ulice

19-21

Donji Brezik-Semberska

 

 

 ČETVRTAK 13.06.2024. godine

10-12

Omerbegovača-Boće

20-22

Brka (Malezijski put)

 

 

 PETAK 14.06.2024. godine

09-11

Boće-Štrepci

19-21

Brčko-Bukvik

 

 

  SUBOTA 15.06.2024. godine

08-10

Donji Brezik (Semberska)

20-22

Bukvik-Cerik

 

 

 NEDJELJA 16.06.2024. godine

12-14

Brka-Rahić-Maoča

20-22

4.Juli-Grčica

 

 

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i  nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Sugerišemo svim učesnicima u saobraćaju, da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima i stanju u saobraćaju i da poštuju saobraćajne propise, kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.

 

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH

 

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

03. 06. 2024. godine

07-09

Potočari-Ražljevo

20-22

Cerik-Arizona

   
   
   

UTORAK

04.06.2024. godine

10-12

Bukvik-Cerik

19-21

Brka-G.Rahić-Maoča

   
   
   

SRIJEDA

05.06.2024.godine

14-16

D.Brezik (Semberska)

20-22

Potočari-D.Dubravice
   
   
   

ČETVRTAK

06. 06. 2024.godine

10-12

Omerbegovača-Boće

19-21

Brka (Malezijski put)

   
   
   

PETAK

07. 06. 2024.godine

12-14

Boće-Štrepci

20-22

Brčko-Bukvik

   
   
   

SUBOTA

08. 06. 2024.godine

08-10

Bukvik-Cerik

19-21

D.Brezik (Semberska)

   
   
   

NEDELJA

09. 06. 2024.godine

07-09

Brka-G.Rahić-Maoča

20-22

4. Juli-Grčica

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

 

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

27. 05. 2024. godine

08-10

Potočari-Ražljevo

19-21

Cerik-Arizona

   
   
   

UTORAK

28.05.2024. godine

10-12

Bukvik-Cerik

20-22

Brka-G.Rahić-Maoča

   
   
   

SRIJEDA

29.05.2024.godine

14-16

D.Brezik (Semberska)

20-22

Potočari-D.Dubravice
   
   
   

ČETVRTAK

30. 05. 2024.godine

08-10

Omerbegovača-Boće

19-21

Brka (Malezijski put)

   
   
   

PETAK

31. 05. 2024.godine

11-13

Boće-Štrepci

21-23

Brčko-Bukvik

   
   
   

SUBOTA

01. 06. 2024.godine

08-10

Bukvik-Cerik

19-21

D.Brezik (Semberska)

   
   
   

NEDELJA

02. 06. 2024.godine

14-16

Brka-Rahić-Maoča

20-22

4. Juli-Grčica

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

20. 05. 2024. godine

07-09

Nikole Tesle-Potočari

20-22

Sarajevska-Mostarska

   
   
   

UTORAK

21.05.2024. godine

08-10

Brka-Gornji Rahić

16-19

Malezijski put-Bukvik

21-23

Grbavica-Gorice

   
   

SRIJEDA

22.05.2024.godine

16-18

Semberska-Bijeljinska

21-23

Petra-kočića-IV Juli-Boće

   
   
   

ČETVRTAK

23. 05. 2024.godine

09-13

Cerik-Dubrave-Bukvik

16-19

Gorice-Plazulje

   
   
   

PETAK

24. 05. 2024.godine

07-09

Brka-Gornji-Rahić-Maoča

12-14

Semberska-Lj.Krsmanovića

16-19

Cerik-Dubrave-Bukvik-Brod

   
   

SUBOTA

25. 05. 2024.godine

09-12

Semberska-Bijeljinska

15-17

Boće-Boderište

20-22

Brod-Malezijski put

   
   

NEDELJA

26. 05. 2024.godine

07-10

Brod-Bukvik-Cerik

16-18

Grčica-Potočari

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

13. 05. 2024. godine

12-14

Brka-G.Rahić-Maoča

20-22

Dubrave -Cerik

   
   
   

UTORAK

14.05.2024. godine

09-11

Donji Brezik (Semberska)

19-21

Potočari-Stanovi-Ražljevo

   
   
   

SRIJEDA

15.05.2024.godine

08-10

Brod-Bukvik

21-23

Brka-G.Rahić-Maoča

   
   
   

ČETVRTAK

16. 05. 2024.godine

13-15

Potočari-Dubravice

20-22

Bukvik-Cerik

   
   
   

PETAK

17. 05. 2024.godine

08-10

4. Juli-Boće

19-21

Brod-Bukvik

   
   
   

SUBOTA

18. 05. 2024.godine

12-14

Potočari-Ražljevo

20-22

Donji Brezik (Semberska)

   
   
   

NEDELJA

19. 05. 2024.godine

11-13

Omerbegovača-Boće

19-21

Brka (Malezijski put)

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

Računajte na nas - PBD BiH

Radarske kontrole

Radarske kontrole od 10.06. do 16.06.2024. godine

Radarske kontrole od 10.06. do 16.06.2024. godine

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svo...

Strateški plan 2019-2023

 

Preuzmite strateški plan PBD

BOS | SRP | HRV

Trogodišnji plan rada

 

Preuzmite trogodišnji plan rada PBD

BOS | SRP | HRV

Bilten Br. 12

BiltenFinal

Žene u PBD

Sigurni Internet

sigInternet

UNCAC

IACD logo

Priručnik "Kako da se borim protiv korupcije"

Trenutno na stranici

Ko je na web-stranici: 128 gostiju i nema prijavljenih članova

Prijava

znacka
  • Adresa: Ciglana 8, 76100 Brčko distrikt BiH
  • Centrala: +387 (0)49 233 200
  • Fax: +387 (0)49 216 779
  • Dežurna služba: 122
  • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Website: http://www.policijabdbih.gov.ba

VasaPol2

krimolovci

| | | | | | interpol100Logo