banner1

bannerMD1

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

26. 02. 2024. godine

08-10

Bukvik-Dubrave

21-23

G.Brezik-Ražljevo

   
   
   

UTORAK

27. 02. 2024. godine

10-12

Brka-G.Rahić-Maoča

20-22

Donji Brezik (Semberska)

   
   
   
   

SRIJEDA

28. 02. 2024. godine

14-16

Potočari- D.Dubravice

21-23

Cerik- Seonjaci

   
   
   
   

ČETVRTAK

29. 02. 2024.godine

08-10

Donji Rahić-Ulice

20-22

Malezijski put

   
   
   
   

PETAK

01. 03. 2024.godine

15-17

Donji Brezik (Semberska)

21-23

4. Juli-Omerbegovača-Boće

   
   
   
   

SUBOTA

02. 03. 2024.godine

09-11

Brod-Bukvik

20-22

Potočari-Ražljevo

   
   
   
   

NEDELJA

03. 03. 2024.godine

08-10

Potočari-Grčica

20-22

Seonjaci-Dubrave

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

19. 02. 2024. godine

07-09

Brka (tzv. Malezijski put)

21-23

Dubrave-Cerik

   
   
   

UTORAK

20. 02. 2024. godine

12-14

Potočari-D.Dubravice

20-22

Donji Brezik (Semberska)

   
   
   
   

SRIJEDA

21. 02. 2024. godine

11-13

Seonjaci-Dubrave-Cerik

21-23

G.Brezik-Ražljevo

   
   
   
   

ČETVRTAK

22. 02. 2024.godine

14-16

Grbavica-Ulice

21-23

Bukvik-Seonjaci

   
   
   
   

PETAK

23. 02. 2024.godine

08-10

Brod-Brka-Rahić

20-22

4. Juli-Boće

   
   
   
   

SUBOTA

24. 02. 2024.godine

15-17

Donji Brezik (Semberska)

21-23

Brka-G.Rahić-Maoča

   
   
   
   

NEDELJA

25. 02. 2024.godine

08-10

Potočari-Ražljevo

20-22

Brka (Malezijski put)-Bukvik

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

12. 02. 2024. godine

08-10

Brčko-Brod

21-23

D.Rahić-Ulice

   
   
   

UTORAK

13. 02. 2024. godine

09-11

Brka-G.Rahić-Maoča

20-22

Donji Brezik (Semberska)

   
   
   
   

SRIJEDA

14. 02. 2024. godine

14-16

Dubrave-Seonjaci

21-23

Brezik-Stanovi-Ražljevo

   
   
   
   

ČETVRTAK

15. 02. 2024.godine

10-12

Brka-G.Rahić-Maoča

21-23

Grčica-Potočari

   
   
   
   

PETAK

16. 02. 2024.godine

13-15

Donji Brezik (Semberska)

21-23

Z.Mušanovića-P.Kočića

   
   
   
   

SUBOTA

17. 02. 2024.godine

08-10

Cerik-Dubrave

20-22

Potočari-Ražljevo

   
   
   
   

NEDELJA

18. 02. 2024.godine

10-12

Brka-Rahić-Maoča

20-22

Grčica-Potočari

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

05. 02. 2024. godine

08-10

Brka-G.Rahić-Maoča

20-22

Dubrave -Cerik

   
   
   

UTORAK

06. 02. 2024. godine

   

09-11

Grbavica-D.Rahić-Ulice

21-23

Donji Brezik (Semberska)

   
   
   

SRIJEDA

07. 02. 2024. godine

13-15

Brod-Bukvik

20-22

Brka-G.Rahić-Maoča

   
   
   
   

ČETVRTAK

08. 02. 2024.godine

10-12

Potočari-Dubravice

21-23

Bukvik-Cerik

   
   
   
   

PETAK

08. 02. 2024.godine

14-16

4. Juli-Boće

21-23

Brod-Bukvik

   
   
   
   

SUBOTA

10. 02. 2024.godine

10-12

Potočari-Ražljevo

20-22

Z.Mušanovića-Petra Kočića

   
   
   
   

NEDELJA

11. 02. 2024.godine

13-15

Donji Brezik (Semberska)

21-23

Brka (Malezijki put)

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

cyberBannerMD

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:

DAN / D A T U M

VRIJEME

MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK

29. 01. 2024. godine

07-09

Brod-Bukvik

20-22

4.Juli-Boće

   
   
   

UTORAK

30. 01. 2024. godine

12-14

D.Rahić-Ulice

21-23

D.Brezik (Semberska)

   
   
   
   

SRIJEDA

31. 01. 2024. godine

08-10

Stanovi-Ražljevo

20-22

Bukvik-Brka

   
   
   
   

ČETVRTAK

01. 02. 2024.godine

15-17

Grčica-Potočari

21-23

Brka (Malezijski put)

   
   
   
   

PETAK

02. 02. 2024.godine

10-12

Z.Mušanovića-P.Kočića

21-23

Brka-G.Rahić-Maoča

   
   
   
   

SUBOTA

03. 02. 2024.godine

08-10

D.Brezik (Semberska)

20-22

Grčica-Potočari

   
   
   
   

NEDELJA

04. 02. 2024.godine

08-10

Potočari-Ražljevo

20-22

Brka-Rahić-Maoča

   
   
   
   
   

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Stručni referent za odnose s javnošću

portparol Policije Brčko distrikta BiH

Dževida Hukičević

Računajte na nas - PBD BiH

Radarske kontrole

Radarske kontrole od 26.02.do 03.03.2024.godine

Radarske kontrole od 26.02.do 03.03.2024.godine

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svo...

Strateški plan 2019-2023

 

Preuzmite strateški plan PBD

BOS | SRP | HRV

Trogodišnji plan rada

 

Preuzmite trogodišnji plan rada PBD

BOS | SRP | HRV

Bilten Br. 12

BiltenFinal

Žene u PBD

Sigurni Internet

sigInternet

UNCAC

IACD logo

Priručnik "Kako da se borim protiv korupcije"

Trenutno na stranici

Ko je na web-stranici: 216 gostiju i nema prijavljenih članova

Prijava

znacka
  • Adresa: Ciglana 8, 76100 Brčko distrikt BiH
  • Centrala: +387 (0)49 233 200
  • Fax: +387 (0)49 216 779
  • Dežurna služba: 122
  • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Website: http://www.policijabdbih.gov.ba

VasaPol2

krimolovci

| | | | | | interpol100Logo