bannerMD1

Na osnovu člana 61. i 62. Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 18/20 i broj 6/23) i člana 2. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja  kandidata i sistemu bodovanja i procesu izbora policijskih službenika („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ број: 52/10 i 41/14) Komisija za izbor objavljuje listu kandidata koji su uspješno završili testiranje, sa ocjenama, po objavljenom javnom oglasu za prijem kadeta/kadetkinja za pohađanje osnovne policijske obuke u činu policajac za potrebe policije brčko distrikta bih broj predmeta: 14.04.1-33-558/23, broj akta: 14.04.1-33-48123/23 od 29.06.2023. godine.

Listu pogledajte OVDJE

bannerMD1

Na osnovu člana 61. i 62. Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 18/20 i broj 6/23) i člana 2. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja i procesu izbora policijskih službenika („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ број: 52/10 i 41/14) Komisija za izbor objavljuje rezultate provjere poznavanja rada na računaru čin policajac.

Rezultate pogledajte OVDJE

bannerMD1

Listu pitanja za provjeru poznavanja rada na računaru po javnom konkursu broj predmeta: 14.04.1-33-558/23, broj akta: 14.04.1-33-48123/23 od 29.06.2023. godine možete preuzeti OVDJE

bannerMD1

Na osnovu člana 61. i 62. Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 18/20 i broj 6/23) i člana 2. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja i procesu izbora policijskih službenika („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ број: 52/10 i 41/14) Komisija za izbor objavljuje spisak kandidata koji se pozivaju da pristupe provjeri poznavanja rada na računaru.

Spisak pogledajte OVDJE

bannerMD1

Na osnovu člana 61. i 62. Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 18/20 i 6/23) i člana 2. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja i procesu izbora policijskih službenika („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 52/10 i 41/14) Komisija za izbor objavljuje rezultate provjere zdravstvene sposobnosti.

Rezultate provjere pogledajte OVDJE

Radarske kontrole

Radarske kontrole od 22.09.do 01.10.2023.godine

Radarske kontrole od 22.09.do 01.10.2023.godine

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svo...

Strateški plan 2019-2023

 

Preuzmite strateški plan PBD

BOS | SRP | HRV

Trogodišnji plan rada

 

Preuzmite trogodišnji plan rada PBD

BOS | SRP | HRV

Bilten Br. 12

BiltenFinal

Žene u PBD

Sigurni Internet

sigInternet

UNCAC

IACD logo

Priručnik "Kako da se borim protiv korupcije"

Prijava

VasaPol2

krimolovci