logoPost

RANG-LISTA KANDIDATA

 

Javni konkurs broj:

14.04.1-33-860/24

Datum raspisivanja javnog konkursa:

09.04.2024. godine

Naziv radnog mjesta:

Policajac opšte policije

   
     
       

 

 

Red. br.

Ime

Prezime

Broj bodova kandidata

1.       

Dejan

Bojić

40

2.       

Petar

Babić

40

3.       

Ahmed

Begić

33

4.       

Zoran

Đogo

39

5.       

Amir

Fazlović

39

6.       

Maid

Islamović

24

7.       

Marko

Jović

39

8.       

Dino

Jahić

34,33

9.       

Stojan

Jovičić

40

10.   

Nedeljko

Majstorović

40

11.   

Mile

Perišić

39,33

12.   

Bogdan

Peranović

40

13.   

Ranko

Ristić

29

14.   

Milivoje

Simikić

39,33

15.   

Siniša

Simićević

40

16.   

Boris

Tešić

33,67

17.   

Dejan

Todorović

39

18.   

Valentin

Veseljak

35,67

 

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Red. br.

Ime

Prezime

Napomena

1.       

Dejan

Bojić

 

2.       

Stojan

Jovičić

 

3.       

Nedeljko

Majstorović

 

4.       

Bogdan

Peranović

 

5.       

Mile

Perišić

 

6.       

Milivoje

Simikić

 

7.       

Zoran

Đogo

 

8.       

Amir

Fazlović

 

9.       

Marko

Jović

 

10.   

Dejan

Todorović

 

logoPost

RANG-LISTA KANDIDATA

 

Javni konkurs broj:

14.04.1-33-860/24

Datum raspisivanja javnog konkursa:

09.04.2024. godine

Naziv radnog mjesta:

Policajac saobraćajne policije

   
     
       

 

 

Red. br.

Ime

Prezime

Broj bodova kandidata

1.       

Dejan

Bojić

40

2.       

Petar

Babić

40

3.       

Ahmed

Begić

33

4.       

Zoran

Đogo

39

5.       

Amir

Fazlović

39

6.       

Maid

Islamović

24

7.       

Marko

Jović

39

8.       

Dino

Jahić

34,33

9.       

Stojan

Jovičić

40

10.   

Nedeljko

Majstorović

40

11.   

Mile

Perišić

39,33

12.   

Bogdan

Peranović

40

13.   

Ranko

Ristić

29

14.   

Milivoje

Simikić

39,33

15.   

Siniša

Simićević

40

16.   

Boris

Tešić

33,67

17.   

Dejan

Todorović

39

18.   

Valentin

Veseljak

35,67

 

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Red. br.

Ime

Prezime

Napomena

1.       

Petar

Babić

 

2.       

Siniša

Simićević

 

logoPost

SELEKTOVANI KANDIDATI s kojima se obavlja test

 

Red. br.

Ime

Prezime

Dokazi iz čl. 5. st. (2) t. g) Pravilnika

 

 

1.       

Nedeljko

Majstorović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

2.       

Dejan

Bojić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

3.       

Milivoje

Simikić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

4.       

Boris

Tešić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

5.       

Petar

Babić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

6.       

Zoran

Đogo

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

7.       

Stojan

Jovičić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

8.       

Mile

Perišić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

9.       

Bogdan

Peranović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

10.   

Ranko

Ristić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

11.   

Dino

Jahić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

12.   

Admir

Kulenović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

13.   

Dario

Šarić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

Rad na računaru

Da

14.   

Marko

Jović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

15.   

Amir

Fazlović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

16.   

Ahmed

Begić

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

17.   

Dejan

Todorović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

18.   

Siniša

Simićević

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

19.   

Maid

Islamović

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

20.   

Valentin

Veseljak

VD

Da

   

Rad na računaru

Da

REZULTATI TESTIRANJA

 

Red. br.

Ime

Prezime

Broj bodova

Rezultat

(položio/nije položio)

Napomena

1.       

Nedeljko

Majstorović

30

Položio

 

2.       

Dejan

Bojić

30

Položio

 

3.       

Milivoje

Simikić

30

Položio

 

4.       

Petar

Babić

30

Položio

 

5.       

Zoran

Đogo

30

Položio

 

6.       

Stojan

Jovičić

30

Položio

 

7.       

Mile

Perišić

30

Položio

 

8.       

Bogdan

Peranović

30

Položio

 

9.       

Marko

Jović

30

Položio

 

10.   

Amir

Fazlović

30

Položio

 

11.   

Siniša

Simićević

30

Položio

 

12.   

Valentin

Veseljak

30

Položio

 

13.   

Dejan

Todorović

29

Položio

 

14.   

Ahmed

Begić

27

Položio

 

15.   

Dino

Jahić

27

Položio

 

16.   

Boris

Tešić

26

Položio

 

17.   

Ranko

Ristić

22

Položio

 

18.   

Maid

Islamović

18

Položio

 

19.   

Dario

Šarić

-

-

Nije pristupio testu

20.   

Admir

Kulenović

-

-

Nije pristupio testu

TERMIN INTERVJUA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI TEST

 

Datum:

 12.06.2024. godine u 09,00 sati

logoPost

 Poziv za testiranje po javnom konkursu za izbor kandidata iz drugog policijskog organa u BiH broj predmeta: 14.04.1-33-860/24 od 09.04.2024. godine pogledajte na sljedećim linkovima:

 

POLICAJAC OPŠTE POLICIJE

POLICAJAC SAOBRAĆAJNE POLICIJE

 

logoPost

Listu pitanja po javnom konkursu broj predmeta: 14.04.1-33-860/24, broj akta: 14.04.1-33-27537/24 od 09.04.2024. godine možete preuzeti OVDJE

Računajte na nas - PBD BiH

Radarske kontrole

Radarske kontrole od 15.07. do 21.07.2024. godine

Radarske kontrole od 15.07. do 21.07.2024. godine

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka iz svo...

Strateški plan 2019-2023

 

Preuzmite strateški plan PBD

BOS | SRP | HRV

Trogodišnji plan rada

 

Preuzmite trogodišnji plan rada PBD

BOS | SRP | HRV

Bilten Br. 12

BiltenFinal

Žene u PBD

Sigurni Internet

sigInternet

UNCAC

IACD logo

Priručnik "Kako da se borim protiv korupcije"

Prijava

VasaPol2

krimolovci