zupbdheader

Žene u Policiji Brčko distrikta BiH

zupbdslika1 Nakon održane konferencije u Tibilsiju u Gruziji povodom Ženskog liderstva u mjesecu martu 2017 godine, uslijedila je obuka „Ženskog liderstva“ u USA New Hempshire u organizaciji ICITAP-a BiH.

Kao Rezultat uspješnog treninga koji je pohađala istražilac Svetlana Savić, uspostavljen je projekat u Policiji Brčko distrikta BiH pod nazivom „ŽENE U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH“.

Projekat i radna grupa je podržan od strane menadzmenta Policije Brčko distrikta BiH i International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) i zvanično je formiran u oktobru mjesecu 2017 godine.

Glavni i opšti ciljevi novoformirane radne grupe su:

  • promovisanje i primjena načela rodne ravnopravnosti u Policiji Brčko distrikta BiH.
  • strateški pristup prijemu žena- policijskih službenika u Policiju Brčko distrikta BiH
  • afirmacija mladih žena za policijsko obrazovanje
  • upoznavanje civilnog sektora na prostoru Brčko distrikta sa radom ženskih policijskih službenika
  • obuka ženskog civilnog stanovništva za upotrebu vatrenog oružja
  • razvoj karijere
  • entitetska, regionalna i međudržavna saradnja,
  • promocija rezultata rada žena u Policiji Brčko distrikta BiH

 

 diplomass

U protekloj 2017 godini realizovano je nekoliko sastanaka koji su imali za cilj upoznavanje i planiranje članova radne grupe u skladu sa gore pomenutim ciljevima. U novembru mjesecu održana je prezentacija ciljeva i unapređenja žena u Policiji Brčko disrikta BiH, na kojiem su gostovale i žene iz Federalnog MUP-a i žene iz MUP-a RS. Prezentacija je podržana od strane menadzmenta Policije Brčko distrikta i ICITAP-a BiH. „ŽENE U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH“ kao radna grupa su uspješno promovisale i prezentovale sama načela rodne ravnopravnosti koja se aktivno koristi u Policiji Brčko distrikta BiH, kako bi ih unaprijedili i podstakli da žene napreduju kako u društvu tako i u svojoj službi.

Radna grupa žena ima za cilj promovisanje i unapređenja žena u Policiji i ne samo žena policijskih službenika nego i žena iz civilnog sektora. Povodom primjene i realizacije glavnih i opštih ciljeva grupe, izdvojene su aktivnosti za 2018 godinu.

radna grupa
"Žene u Policiji Brčko distrikta BiH"

Sastanak u Brčkom

sastanakubc1

Otvaranje strelišta u Mostaru

mostar1

Gađanje u Brčkom

gadjanjeubc1

Trenutno na stranici

Imamo 156 gostiju i nema članova online