Oпeрaтивнo кoмуникaциjски цeнтaр

Оперативно комуникацијски центар - ОКЦ

 
SenadJ

ШЕФ ОПЕРАТИВНО КОМУНИКАЦИЈСКОГ ЦЕНТРА

Сенад ЈАШАРЕВИЋ

Главни инспектор, рођен 1960.године у Брчком,ВСС, дипломирани економист

Координира рад организационих јединица Полиције непрекидно 24 часа и одговоран је за благовремено и ефикасно вршење послова из мјеродавности Полиције, посебно изван радног времена, стара се о благовременом, потпуном и точном информирању шефа Полиције и замјеника шефа Полиције о појавама, догађајима и сазнањима од значаја за рад Полиције, као и руководних полицијских службеника по линијама рада, остварује контакте са организационим јединицама Полиције у циљу извршавања послова и задатака које му стави у задатак шеф Полиције и замјеник шефа Полиције, руководи и координира предузимање потребних мјера из надлежности организационих јединица у тешким кривичним дјелима која изазивају узнемиреност грађана, организира и обједињује вршење послова јавне сигурности од интереса за Дистрикт и непосредно организира усмјеравање служби у вршењу посебних сигурносних задатака, подузима мјере за унапређење и синкронизацију рада оперативних организационих јединица Полиције, прати стање угрожавања и нарушавања јавног реда и мира у већем обиму и заједно са руководством Полиције подузима мјере на ангажирању јединица и радника Полиције код одржавања јавног реда и мира на јавним и другим скуповима, прати и налаже мјере за успјешно провођење усмјерених редовних акција, посебних и изванредних осигурања, руководи и усмјерава рад и налаже потребне мјере оперативним дежурствима организационих јединица за поступање у значајнијим сигурносним догађајима, извршеним казненим дјелима и прекршајима и у вези с тим ангажује потребне ресурсе, стара се о изради дневних билтена о догађајима, обавља послове потраге из надлежности Полиције на благовремен и законит начин, преузимања полазних и долазних депеша, преноса криптографираних заштићених информација, преноса говорних информација путем комуникацијских средстава послове на посредничком телефону телефонске централе, спроводи потребне мјере за сигуран и исправан систем у вези са тим, обавља и друге послове које одреди шеф Полиције или његов замјеник.