Јединица специјалне полиције

 
Baja

КОМАНДАНТ ЈЕДИНИЦЕ
СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Драгомир НИШИЋ

Виши инспектор

рођен 1972.године, у Јајцу

Непосредно учествовање у вршењу послова и задатака заштите личне безбједности грађана и заштите објеката и других добара у случају опште опасности или када је јавни ред и мир нарушен у већем обиму или случајевима терористичког и другог насилног дјеловања, односно оружане побуне. Спречавање извршења кривичних дјела, те проналажење и хватање починилаца кривичних дјела, у сарадњи са другим службама заштиту и обезбјеђење личности које се посебно обезбјеђују. Пружање помоћи другим организационим јединицама Полиције, код обезбјеђења јавних скупова, те у провођењу мјера и радњи на плану опште превенције.Разрјешавање отмица жељезничких и пловних објеката и моторних возила и талачких ситуација.Кориштење стечених посебних – специјалних вјештина, елемената специјалне полицијске тактике и савремених материјално-техничких средстава и опреме, на основу ангажовања од стране замјеника шефа Полиције, односно шефа Полиције, а на бази процјене безбједносне ситуације на терену ради извршења посебних послова и операција које су ван домена нивоа и програма оспособљености других полицијских организационих јединица. Реализовање програма стручног оспособљавања и усавршавања. Вођење прописаних евиденција из своје надлежности. Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.