Jeдиницa зa пoдршку

Јединица за подршку - ЈЗП

 
Baja

КОМАНДИР ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ

Драгомир НИШИЋ

Виши инспектор

рођен 1972.године, у Јајцу

Јединицу ангажује замјеник шефа Полиције, односно шеф Полиције на основу процјене безбједносне ситуације на терену ради извршења посебних послова и операција које су ван домена нивоа и програма оспособљености других полицијских организационих јединица, уз кориштење савремених материјално техничких средстава и опреме, користећи стечене вјештине и елементе полицијске тактике, непосредно учествује у вршењу послова и задатака заштите личне сигурности грађана и заштите објеката и других добара у случају опште опасности или када је јавни ред и мир нарушен у већем обиму, као и у случајевима терористичког и другог насилног дјеловања, односно оружане побуне, у сарадњи са другим службама учествује у спречавању извршења, те проналажењу и хватању починилаца кривичних дјела, заштити и обезбјеђењу личности које се посебно обезбјеђују, пружа помоћ другим организационим јединицама Полиције, код обезбјеђења јавних скупова, те у провођењу мјера и радњи на плану опште превенције, разрјешава отмице жељезничких и пловних објеката и моторних возила, разрјешава талачке ситуације, реализује програме стручног оспособљавања и усавршавања, води прописане евиденције из своје надлежности, обавља и друге послове које одреди шеф Полиције или његов замјеник