Јед. за сузбијање тероризма и насиља

Јединица за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља

emir


Емир МРКАЉЕВИЋ

Спречавање, откривање  и истраживање кривичних дјела тероризма и других кривичних дјела,  безбједносно - интересантних  догађаја и појава у вези с тероризмом, екстремизмом и насилним криминалитетом заснованим на вјерском или националном екстремизму, хулиганству или другим побудама, остварујући при томе највиши стандард људских права и основних слобода. Праћење, изучавање и истраживање стања и појавних облика кривичних дјела и појава у овом подручју полицијског дјеловања и пружање стручне помоћи у овом подручју полицијског дјеловања. Организовање, планирање, предузимање оперативних и других мјера и радњи и најпогоднијих начина за спречавање и откривање извршилаца кривичних дјела и носилаца безбједносно - интересантних  појава из овог подручја полицијског дјеловања. Израду и судјеловање у изради информација и других стручних материјала. Сарадњу са другим организационим јединицама Полиције. Остваривање непосредне сарадње с другим државним тијелима, институцијама, међународним организацијама и полицијама страних држава у обављању послова из своје надлежности. Вођење прописаних евиденција из своје надлежности. Друге послове и задатке које одреди надређени полицијски службеник.