Jeдиницa криминaлистичкe пoлициje

Јединица криминалистичке полиције - ЈКП

 

 

DSC 7618

ШЕФ ЈЕДИНИЦЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Мустафа АЛЕТА

Главни инспектор

Рођен 1963.године

ВСС, Дипломирани правник
специјалиста пословног права 

 

Организовање, планирање и предузимање оперативних и других мјера и радњи, под надзором надлежног тужилаштва, на спречавању, откривању и истраживању малољетничког преступништва и имовинског криминалитета, општег криминалитета, привредног криминалитета и корупције, злоупотребе дрога, организованог и високотехнолошког криминалитета, као и свих других кривичних дјела прописаним законодавством Босне и Херцеговине и Дистрикта. Провођење финансијских истрага. Криминалистичко - обавјештајне послове и послове из области форензике и контрадиверзионе заштите. Праћење стање кретања и појавних облика криминалитета. Сарадњу са другим јединицама у области спречавања и сузбијања криминалитета. Извођење тактичких операција из своје надлежности, самостално и у сарадњи са другим полицијским агенцијама. Припремање одговарајућих аналитичко-информативних материјала. Реализовање програма стручног оспособљавања и пројеката из области рада полиције са заједницом. Сарадњу са другим надлежним органима на плану спречавања и откривања криминалитета. Вођење прописаних евиденција из своје надлежности. Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.