Jeдиницa зa истрaж. рaтних злoчинa

Јединица за истраживање ратних злочина - ЈИРЗ

 milejurosevic

 
ШЕФ ЈЕДИНИЦЕ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА

Милe ЈУРОШЕВИЋ

Главни инспектор

рођ.1976.год у Брчком
ВСС, дипломирани официр полиције

Oрганизовање и предузимање оперативних и других мјера и радњи на подручју Дистрикта под надзором надлежног тужилаштва, на откривању, истраживању и документовању кривичних дјела ратних злочина почињених на подручју Дистрика: геноцида, злочина против човјечности, ратних злочина против цивилног становништва, рањеника и болесника и против ратних заробљеника, организирање групе људи и подстрекивање на учињење напријед наведених дјела, противправног убијања и рањавање непријатеља, противправног одузимања ствари од убијених и рањених на ратишту, повреда закона и обичаја рата, документовања индивидуалне кривичне одговорности, неоправданог одгађање повратка ратних заробљеника, уништавања културних, историјских и религијских објеката. Остваривање сарадње са свим полицијским агенцијама у Босни и Херцеговини и Комисијама за тражење несталих и убијених за вријеме рата, у циљу откривања и документовања ратних злочина. Предузимање свих потребних истражних и оперативних радњи у циљу проналажења примарних и секундарних гробница на подручју Дистрикта. Припрему одговарајућих аналитичко - информативних материјала. Вођење одговарајућих евиденција и остваривање сарадње са другим надлежним државним и другим органима по питању, откривања, истраживања и документовања ратних злочина. Организовање и директно учествовање у лишењу слободе лица за која је документована сумња да су починили ратне злочине. Извршавање и свих других послова и задатака у складу са законом а који за циљ имају откривање и документовање ратних злочина. Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.