Jeдиницa зa истрaж. рaтних злoчинa

Јединица за истраживање ратних злочина - ЈИРЗ

 milejurosevic

 
ШЕФ ЈЕДИНИЦЕ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА

Милe ЈУРОШЕВИЋ

Главни инспектор

рођ.1976.год у Брчком
ВСС, дипломирани официр полиције

На подручју Дистрикта под надзором надлежног Тужилаштва организује и предузима оперативне и друге мјере на, откривању, истраживању и документовању ратних злочина почињених на подручју Дистрика и то документовање: геноцида, злочина против човјечности, ратних злочина против цивилног становништва, рањеника и болесника и против ратних заробљеника, организирање групе људи и подстрекивање на учињење напријед наведених дјела, противправног убијања и рањавање непријатеља, противправног одузимање ствари од убијених и рањених на ратишту, повреда закона и обичаја рата, документовања индивидуалне кривичне одговорности, неоправданог одгађање повратка ратних заробљеника, уништавања културних, историјских и религијских објеката. У циљу откривања и документовања наведених ратних злочина остварује сарадњу са свим полицијским агенцијама у БиХ и Комисијама за тражење несталих и убијених за вријеме рата, те предузима све потребне истражне и оперативне радње у циљу проналажења примарних и секундарних гробница на подручју Дистрикта. Припрема одговарајуће аналитичко - информативне материјале, води одговарајуће евиденције и остварује сарадњу са другим надлежним државним и другим органима по питању, откривања, истраживања и документовања ратних злочина, организује и директно учествује у лишењу слободе лица за која је документована основана сумња да су починили ратне злочине, врши и све друге послове и задатке у складу са законом а који за циљ имају откривање и документовање ратних злочина, обавља и друге послове које одреди шеф Полиције или његов замјеник.