Кoнтaкт

Контакт

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Адреса: Трг Младих бр.10, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Телефон: +387(0)49 233 200 (централа)

E-mail:  pbd.informisanje@policijabdbih.gov.ba

 

 

 

ВOДИЧ зa приступ инфoрмaциjaмa Пoлициje Брчкo дистриктa БиХ