Кoнкурси / Oглaси

Конкурси / Огласи

 

pdfЈАВНИ ОГЛАС

pdfОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

pdfПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПРИЈАВЕ

pdfСПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ НЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ

pdfПОЗИВ ЗА ПИСМЕНИ ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА - МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

pdfПОЗИВ ЗА ПИСМЕНИ ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА - ПОЛИЦАЈАЦ

pdfЛиста питања за тест општег знања ЋИР

pdfЛиста питања за тест општег знања ЛАТ

pdfПозив за усмени тест општег знања - Интервју,полицајац

pdfПозив за усмени тест општег знања - Интервју мл. инспектор

pdfПозив за тест физичке способности - Млађи инспектор

pdfПозив за тест физичке способности - Полицајац

pdfОбавјештење о одгађању теста физичке способности

pdfОдлука о поништавању резултата теста општег знања - Млађи инспектор

pdfОдлука о брисању из списка - Млађи инспектор

pdfДопуна списка за интервју - Млађи инспектор

pdfДопуна списка за интервју - Млађи инспектор

pdfОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ ТЕСТА ОПШТЕГ ЗНАЉА - ПОЛИЦАЈАЦ

pdfПОЗИВ ЗА ПИСМЕНИ ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА - ПОЛИЦАЈАЦ

pdfРезултати теста општег знања млађи инспектор

pdfПОЗИВ ЗА ТЕСТ ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ - МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

pdfПОЗИВ ЗА УСМЕНИ ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА - ИНТЕРВЈУ ПОЛИЦАЈАЦ

pdfПОЗИВ ЗА ТЕСТ ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ - ПОЛИЦАЈАЦ

pdfРЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ОПШТЕГ ЗНАЊА - ПОЛИЦАЈАЦ