Кaбинeт

Кабинет шефа Полиције

Sef
ШЕФ ПОЛИЦИЈЕ

Мр Горан ПИСИЋ
Главни генерални инспектор

рођен 1969. године у Зворнику, ВСС, Дипломирани правник за безбједност и криминалистику

 Selimovic Fahrudin
ЗАМЈЕНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ

Фахрудин СЕЛИМОВИЋ
Генерални инспектор

рођен 1957. године у мјесту Сеона,Општина Сребреник, ВСС, Професор општенародне одбране

 

 

 
ПОМОЋНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ

Милица ВАРЕШКИЋ
Државна службеница

рођена 1956. године у Тузли, ВСС, дипл.ецц

 

 

Halid EMKIĆ

СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА

Др. сц. Халид ЕМКИЋ
Главни инспектор
рођен 1972. године у Нахвиоцима, општина Челић, Доктор правних наука

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА
 
 
СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА

Тања СЛИШКОВИЋ
Државна службеница

рођена 1977. године у Тузла, ВСС

дипл.правник

 

 

 
Gordana KEREZOVIĆ

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

    Гордана КЕРЕЗОВИЋ
Државна службеница

рођена 1968. године у Брчком,ВСС - Педагошки факултет

(Кабинет шефа Полиције)

 

Помаже шефу Полиције у извршавању послова из његове надлежности прописане Законом о Полицији и у складу с тим, обезбјеђује све врсте комуникације шефа Полиције са грађанима и институцијама Дистрикта, Босне и Херцеговине и иностранства, врши послове пријема и обраде поште упућене шефу Полиције, прати, планира и припрема састанке које организује шеф Полиције, организује рад Стручног колегија, израду анализа, програма, планова и извјештаја о раду и догађајима који су предмети посебних опсервација, израду приједлога закона и подзаконских аката, објављује званичне информације Полиције путем саопштења за јавност, конференција за штампу, интервјуа и др., организује и спроводи одговарајуће поступке и потребне мјере и радње у циљу имплементације Закона о заштити личних података и Закона о заштити тајних података, припрема и перманентно ажурира wеб - страницу Полиције, проводи политику запошљавања, распоређивања и премјештаја запослених у Полицији и обавља стручне послове у тој области, учествује у доношењу и реализацији стручног оспособљавања, усавршавања и обуке полицијских службеника, води прописане евиденције из своје надлежности и обавља и друге послове које одреди шеф Полиције односно његов замјеник.