Operativno komunikacijski centar

Operativno komunikacijski centar - OKC

 
SenadJ

ŠEF OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

Senad JAŠAREVIĆ

Glavni inspektor, rođen 1960.godine u Brčkom,VSS, diplomirani ekonomist

Prijem svih prijava građana na telefon 122 i centralu Policije i prosljeđivanje istih bez odlaganja, organizacionim jedinicama nadležnim za dalje postupanje.Koordiniranje radom organizacionih jedinica Policije u izvršavanju redovnih poslova i zadataka, u skladu s potrebom.Rukovođenje policijskim resursima operativnih policijskih jedinica angažovanim na provođenju mjera hitnog policijskog odgovora na neočekivane sigurnosne događaje sa prijetnjom ili nastalim teškim posljedicama.Organizovanje i izvršavanje poslova međunarodne operativne saradnje iz nadležnosti Policije.Blagovremeno, potpuno i tačno informisanje šefa Policije i zamjenika šefa Policije o svim saznanjima i sigurnosno-interesantnim događajima od značaja za rad Policije i ukupno stanje sigurnosti na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.Informisanje rukovodilaca operativnih policijskih jedinica o svim saznanjima za efikasnost istih.izradu dnevnih biltena o događajima.Blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova potražne djelatnosti iz nadležnosti Policije.Izvršavanje poslova u okviru depešnog sistema i telefonske centrale.Praćenje funkcionisanja sistema radio veze i predlaganje mjera za unapređenje istog.Praćenje i ažuriranje elektronske karte grada.Nadzor sistema video nadzora grada,nadzor nad funkcionisanjem sistema elektronske razmjene podataka i sistema elektronskog upravljanja dokumentima i predlaganje i preduzimanje mjera i radnji za efikasno funkcionisanje istih. Ostvarivanje saradnje sa operativnim centrima drugih policijskih organizacija i agencija.Obezbjeđenje pouzdanog i stabilnog rada informacionog i komunikacionog sistema Policije.Pružanje podrške svim organizacionim jedinicama u radu sa informacionim i komunikacionim sistemima.O državanje i zaštitu informatičke opreme i uređaja.Vođenje propisanih evidencija.Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.