Kabinet šefa Policije

Kabinet šefa policije

senadjasarevic
ŠEF KABINETA
Senad JAŠAREVIĆ
Glavni inspektor
rođen 1960.godine u Brčkom,
VSS, diplomirani ekonomistGordana KEREZOVIĆ

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE
Gordana KEREZOVIĆ
Državna službenica
rođena 1968. godine u Brčkom,
VSS - Pedagoški fakultet


STRUČNI SAVJETNIK ŠEFA
POLICIJE ZA PRAVNA PITANJA
Tanja SLIŠKOVIĆ
Državna službenica
rođena 1977. godine u Tuzla, VSS
dipl.pravnik

(Kabinet šefa Policije)

 

-  Obavljanje stručnih i administrativnih poslova za šefa Policije odnosno
    njegovog  zamjenika;
-  Pomoć u izvršavanju nadležnosti šefa Policije i zamjenika šefa  Policije,
    utvrđenih Zakonom o Policiji Brčko distrikta Bosne i   Hercegovine;
-  Organizovanje i vršenje poslova koji obezbjeđuju blagovremeno i potpuno 
    informisanje šefa Policije odnosno njegovog zamjenika o svim pojavama,
   događajima i saznanjima, značajnim za rad Policije;
-  Obezbjeđivanje svih vrsta komunikacija šefa Policije sa građanima i institucijama
   Distrikta, Bosne i Hercegovine i međunarodnim institucijama i organizacijama;
-  Provođenje politike zapošljavanja, raspoređivanja i premještaja zaposlenih u
   Policiji i obavljanje stručnih poslova u toj oblasti;
-  Inspekcijske poslove organizacionih Jedinica policije, davanje preporuka i
   prijedloga koje predstavljaju rezultat izvršenih inspekcija i praćenje realizacije
   preporuka, prijedloga i odluka u vezi s tim;
-  Predlaganje mjera i radnji radi unapređenja rada Policije u cilju jačanja
   provjerenja i saradnje Policije sa lokalnom zajednicom;
-  Organizovanje i provođenje testiranja fizičke sposobnosti policijskih službenika i
   poznavanja propisa od strane policijskih službenika;
-  Poslove prijema i obrade pošte upućene šefu Policije;
-  Praćenje, planiranje i pripremu sastanaka koje organizuje šef Policije;
-  Organizovanje i pripremu sjednice Stručnog kolegija i u vezi s tim
    prikupljanje  potrebnih materijala;
-  Organizovanje izrade analiza, programa, planova i izvještaja o radu i događajima 
    koji su predmeti posebnih opservacija;
-  Izradu prijedloga zakona i podzakonskih akata;
-  Planiranje i realizaciju budžeta;
-  Provođenje aktivnosti za unapređenje civilnog dijaloga;
-  Unapređenje strateške komunikacije s javnošću;
-  Pripremanje i permanentno ažuriranje web - stranice Policije;
-  Objavljivanje zvaničnih informacija Policije putem saopštenja za javnost,
    konferencija za štampu, intervjua ili drugih načina;
-  Organizovanje i provođenje odgovarajućih postupaka i potrebnih mjera i
    radnji u cilju implementacije Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona
    o zaštiti tajnih podataka;
-   Učestvovanje u donošenju i realizaciji programa stručnog osposobljavanja,
    usavršavanja i obuke policijskih službenika;
-  Vršenje sistemskih analiza u pogledu efikasnosti obavljanja poslova iz
    nadležnosti Policije;
-  Davanje stručnih mišljenja i predlaganja sistemskih rješenja u strateškom
   planiranju i organizacijskom razvoju Policije;
-  Vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;
-  Druge poslove koje odredi šef Policije odnosno njegov zamjenik.