Jedinica za podršku

Jedinica za podršku - JZP

 
Baja

 KOMANDIR JEDINICE ZA PODRŠKU

Dragomir NIŠIĆ 
Viši inspektor

rođen 1972.godine, u Jajcu

Jedinicu angažuje zamjenik šefa Policije, odnosno šef Policije na osnovu procjene bezbjednosne situacije na terenu radi izvršenja posebnih poslova i operacija koje su van domena nivoa i programa osposobljenosti drugih policijskih organizacionih jedinica, uz korištenje savremenih materijalno tehničkih sredstava i opreme, koristeći stečene vještine i elemente policijske taktike, neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite lične sigurnosti građana i zaštite objekata i drugih dobara u slučaju opšte opasnosti ili kada je javni red i mir narušen u većem obimu, kao i u slučajevima terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune, u saradnji sa drugim službama učestvuje u sprečavanju izvršenja, te pronalaženju i hvatanju počinilaca krivičnih djela, zaštiti i obezbjeđenju ličnosti koje se posebno obezbjeđuju, pruža pomoć drugim organizacionim jedinicama Policije, kod obezbjeđenja javnih skupova, te u provođenju mjera i radnji na planu opšte prevencije, razrješava otmice željezničkih i plovnih objekata i motornih vozila, razrješava talačke situacije, realizuje programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja, vodi propisane evidencije iz svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije ili njegov zamjenik