Jedinica kriminalističke policije

Jedinica kriminalističke policije - JKP

 

 

DSC 7618

ŠEF JEDINICE KRIMINALISTIČKE POLICIJE 

Mustafa ALETA

Glavni inspektor

rođen 1963. godine

VSS, Diplomirani pravnik  specijalista poslovnog prava

 
 

Organizovanje, planiranje i preduzimanje operativnih i drugih mjera i radnji, pod nadzorom nadležnog tužilaštva, na sprečavanju, otkrivanju i istraživanju maloljetničkog prestupništva i imovinskog kriminaliteta, opšteg kriminaliteta, privrednog kriminaliteta i korupcije, zloupotrebe droga, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta, kao i svih drugih krivičnih djela propisanim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine i Distrikta. Provođenje finansijskih istraga. Kriminalističko - obavještajne poslove i poslove iz oblasti forenzike i kontradiverzione zaštite. Praćenje stanje kretanja i pojavnih oblika kriminaliteta. Saradnju sa drugim jedinicama u oblasti sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta. Izvođenje taktičkih operacija iz svoje nadležnosti, samostalno i u saradnji sa drugim policijskim agencijama. Pripremanje odgovarajućih analitičko-informativnih materijala. Realizovanje programa stručnog osposobljavanja i projekata iz oblasti rada policije sa zajednicom. Saradnju sa drugim nadležnim organima na planu sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta. Vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.