Jedinica saobraćajne policije

Jedinica saobraćajne policije - JSP

kenad

KOMANDIR JEDINICE SAOBRAĆAJNE POLICIJE

Kenad BAJRIĆ

 

Glavni inspektor
rođen 1969.godine u Brčkom
VSS

Vrši poslove i zadatke regulisanja saobraćaja na putevima i kontrolu nad vozačima, vozilima i drugim učesnicima u saobraćaju, sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela i pronalaženja i lišenja slobode njihovih počinilaca, analitički prati stanje i kretanje saobraćaja i izrađuje analitičko -informativne materijale o stanju i problemima u oblasti bezbijednosti saobraćaja na području Distrikta, informiše nadležne institucije i predlaže mjere u cilju poboljšanja uslova za odvijanje saobraćaja, sankcioniše prekršaje iz svoje nadležnosti putem prekršajnih naloga, priprema, obrađuje, podnosi i zastupa zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, prati ishod prekršajnog postupka, obrađuje  i dostavlja nadležnom Tužilaštvu izvještaje o izvršenom krivičnom djelu iz oblasti bezbijednosti saobraćaja i prati njihov ishod, vrši pratnju kretanja naoružanja i vojne opreme na teritoriji Distrikta, realizuje program stručnog osposobljavanja, razvija projekte iz oblasti rada Policije sa zajednicom, ostvaruje saradnju sa odgovarajućim službama i organima zaduženim za nadzor i održavanje saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, u saradnji sa školskim ustanovama i drugim jedinicama u okviru Policije organizuje aktivnosti na saobraćajnoj edukaciji učenika, vodi propisane evidencije iz svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koje  odredi šef Policije ili njegov zamjenik.