Portparol

Stručni savjetnik za analitiku i edukaciju

 Halid EMKIĆ

STRUČNI SAVJETNIK
ZA ANALITIKU I EDUKACIJU

Dr. sc. Halid EMKIĆ
Glavni inspektor

rođen 1972. godine u Nahviocima, opština Čelić, Doktor pravnih nauka

Predlaže instrukcije i uputstva za prikupljanje i obradu podataka u funkciji izvještavanja javnosti, analitičkih procjena i bezbjednosnih prognoza i vrši prikupljanje i obradu podataka u skladu s navedenim. Preduzima aktivnosti u cilju unapređenja i razvoja aplikacija za obradu podataka u funkciji izvještavanja javnosti, analitičkih procjena i bezbjednosnih prognoza. U skladu s važećom metodologijom vrši izradu prijedloga programa, planova, informacija i izvještaja o radu Policije i odgovoran je za definisanje sigurnosnih trendova, analitičke procjene, bezbjednosne prognoze i analitičku podršku funkcionisanju drugih organizacionih jedinica. Zajedno sa šefovima osnovnih organizacionih jedinica sačinjava prijedlog Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika. Vrši kontinuiranu i permanentnu obuku policijskih službenika u skladu sa donesenim programom. Predlaže i realizuje projekte specijalističkih edukacija organizovanih ili podržanih od strane Evropske unije ili drugih subjekata u BiH ili izvan BiH. Na osnovu saglasnosti šefa Policije odnosno njegovog zamjenika vrši angažovanje spoljnih stručnih saradnika za edukaciju i stručno osposobljavanje u pojedinim specijalističkim oblastima.Planira i vodi potrebnu nastavnu dokumentaciju. Prati nove standarde u oblasti policijske taktike i tehnike i predlaže obuku i organizuje i vrši njeno provođenje u tom pravcu.Predlaže potrebna finansijska sredstva za realizaciju godišnjeg programa u oblasti iz nadležnosti.Sačinjava informacije, analize i druge dokumente iz nadležnosti Kabineta.Odgovara za zakonito, pravilno, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti.Obavlja druge poslove i zadatke koje mu odredi nadređeni policijski službenik.