Kontakt

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Adresa: Trg Mladih br.10, 76100 Brčko distrikt BiH

Telefon: +387(0)49 233 200 (centrala)

E-mail:  pbd.informisanje@policijabdbih.gov.ba

 

 

 

VODIČ za pristup informacijama Policije Brčko distrikta BiH