Konkursi / Oglasi

 

pdfJAVNI OGLAS

pdfOBRAZAC ZA PRIJAVU

pdfPOTVRDA O PRIJEMU PRIJAVE

pdfSPISAK KANDIDATA KOJI NE ZADOVOLJAVAJU PROPISANE UVJETE

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPĆEG ZNANJA - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPĆEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfLista pitanja za test općeg znanja

pdfPoziv za usmeni test općeg znanja - Intervju policajac

pdfPoziv za usmeni test općeg znanja - Intervju ml. inspektor

pdfPoziv za test fizičke sposobnosti - Mlađi inspektor

pdfPoziv za test fizičke sposobnosti - Policajac

pdfObavijest o odgađanju testa fizičke sposobnosti

pdfOdluka o poništavanju rezultata testa općeg znanja - Mlađi inspektor

pdfOdluka o brisanju iz spiska - Mlađi inspepdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNALIMA - MLAĐI INSPEKTORktor

pdfDopuna spiska za intervju - Mlađi inspektor

pdfDopuna spiska za intervju - Mlađi inspektor

pdfODLUKA О PONISTAVANJU TESTA OPCEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPCEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfRezultati testa opceg znanja mladji inspektor

pdfPOZIV ZA TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPOZIV ZA USMENI TEST OPĆEG ZNANJA - INTERVJU POLICAJAC

pdfPOZIV ZA TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI - POLICAJAC

pdfREZULTATI TESTA OPĆEG ZNANA - POLICAJAC

pdfPOZIV NA LIJEČNICKI PREGLED

pdfREZULTATI testa fizičke sposobnosti policajac

pdfREZULTATI testa fizičke sposobnosti ml.inspektor

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNALIMA - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNALIMA - POLICAJAC

pdfPITANJA ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNALU

pdfODLUKA O PONAVLJANJU PISMENOG TESTA RADA NA RAČUNALU - POLICAJAC

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNALU - POLICAJAC

pdfPOZIV ZA TEST PRAKTIČNOG RUKOVANJA RAČUNALOM

pdfREZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI - POLICAJAC

pdfREZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfODLUKA O PONIŠTENJU REZULTATA ZA KANDIDATA M.T.-Ć.

pdfREZULTATI PROVJERE RADA NA RAČUNALU

pdfKONAČNI REZULTATI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfKONAČNI REZULTATI - POLICAJAC

pdfKONAČNI REZULTATI NAKON ŽALBI