Dani otvorenih vrata

Obavještavamo građane Brčko distrikta BiH i ujedno ih ohrabrujemo, da mogu doći u prostorije Policije Brčko distrikta BiH i razgovarati sa šefom policije i njegovim suradnicima o svim problemima koji su u domenu rada policije, kao i o drugim idejama i prijedlozima za koje smatraju da bi mogli poboljšati njihovu ličnu i imovinsku bezbjednost.

Građani mogu doći na razgovor prema sljedećem rasporedu: 

- ponedjeljkom     11,00 – 13,00 sati     - kod šefa policije 
- utorkom            12,00 – 14,00 sati     - kod zamjenika šefa policije 
- srijedom           10,00 – 12,00 sati     - kod šefa jedinice krim.policije 
- četvrtkom         13,00 – 15,00 sati     - kod komandira jedinice opšte policije 
- petkom             14,00 – 16,00 sati     - kod komandira jedinice saobraćajne policije.

Spisak područnih kancelarija Policije

Razvijajući projekat ¨Rad policije u zajednici¨, Policija Brčko distrikta BiH je na zahtjev građana do danas otvorila 12 područnih kancelarija u mjesnim zajednicama i 3 prostora u srednjim školama za korištenje vođa sektora-policajaca u školi. 
Na ulaznim vratima kancelarija nalazi se grb Policije Brčko distrikta BiH, sa jasno istaknutim radnim vremenom i danima kada u istima rade policijski službenici. Takođe na istima se nalaze sandučad sa natpisom «POLICIJA».

Dana 29.04.2009. godine u prostorijama Policije Brčko distrikta BiH organizovan "Dan otvorenih vrata" - opširnije

Dana 25.03.2009. godine u sklopu promocije kampanje ¨VAŠA POLICIJA –122¨, Policija Brčko distrikta BiH (u saradnji sa EUPM-om) je organizovala tročasovno druženje policije i građana -opširnije

Obavještenje za građane i medije - Dan otvorenih vrata 20.06.2008.