Jedinica specijalne policije

 
Baja

 KOMANDANT JEDINICE
SPECIJALNE POLICIJE

Dragomir NIŠIĆ 
Viši inspektor

rođen 1972.godine, u Jajcu

Neposredno učestvovanje u vršenju poslova i zadataka zaštite lične bezbjednosti građana i zaštite objekata i drugih dobara u slučaju opšte opasnosti ili kada je javni red i mir narušen u većem obimu ili slučajevima terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune. Sprečavanje izvršenja krivičnih djela, te pronalaženje i hvatanje počinilaca krivičnih djela, u saradnji sa drugim službama zaštitu i obezbjeđenje ličnosti koje se posebno obezbjeđuju. Pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama Policije, kod obezbjeđenja javnih skupova, te u provođenju mjera i radnji na planu opšte prevencije.Razrješavanje otmica željezničkih i plovnih objekata i motornih vozila i talačkih situacija.Korištenje stečenih posebnih – specijalnih vještina, elemenata specijalne policijske taktike i savremenih materijalno-tehničkih sredstava i opreme, na osnovu angažovanja od strane zamjenika šefa Policije, odnosno šefa Policije, a na bazi procjene bezbjednosne situacije na terenu radi izvršenja posebnih poslova i operacija koje su van domena nivoa i programa osposobljenosti drugih policijskih organizacionih jedinica. Realizovanje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.