Jed. za suzbijanje terorizma i nasilja

Jedinica za sprečavanje i suzbijanje terorizma i ekstremnog nasilja

 
emir

 

Emir MRKALJEVIĆ

Sprečavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela terorizma i drugih krivičnih djela, bezbjednosno - interesantnih događaja i pojava u vezi s terorizmom, ekstremizmom i nasilnim kriminalitetom zasnovanim na vjerskom ili nacionalnom ekstremizmu, huliganstvu ili drugim pobudama, ostvarujući pri tome najviši standard ljudskih prava i osnovnih sloboda. Praćenje, izučavanje i istraživanje stanja i pojavnih oblika krivičnih djela i pojava u ovom području policijskog djelovanja i pružanje stručne pomoći u ovom području policijskog djelovanja. Organizovanje, planiranje, preduzimanje operativnih i drugih mjera i radnji i najpogodnijih načina za sprečavanje i otkrivanje izvršilaca krivičnih djela i nosilaca bezbjednosno - interesantnih pojava iz ovog područja policijskog djelovanja. Izradu i sudjelovanje u izradi informacija i drugih stručnih materijala. Saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Policije. Ostvarivanje neposredne saradnje s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. Druge poslove i zadatke koje odredi nadređeni policijski službenik.