Jedinica opšte policije

Jedinica opšte policije - JOP

 
miodrag


KOMANDIR JEDINICE  OPŠTE POLICIJE 

Milorad MIHAJLOVIĆ

Glavni ispektor

rođ. 15.06.1961.god. u Maoči opština
Srebrenik, VSS diplomirani
ekonomista

 

Izvršavanje poslova zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Preduzimanje operativnih i drugih mjera na održavanju javnog reda i mira, sprečavanju i otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju i lišenju slobode njihovih počinitelja, kontroli i regulisanju saobraćaja na cestama, osiguranju lica mjesta kaznenog djela i materijalnih dokaza. Preduzimanje istraživačkih mjera i radnji na rasvjetljavanju kaznenih djela. Vođenje poslova u prostorijama za smještaj osoba lišenih slobode.  Samostalno i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama izvršavanje poslova u vezi s osiguranjem javnih okupljanja, osiguranjem određenih osoba i objekata. Nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o oružju i municiji, prijevozu, prijenosu i upotrebi oružja, eksplozivnih materija i zapaljivih tekućina i plinova. Pružanje pomoći tijelima vlasti Distrikta u skladu sa Zakonom. Primjenu zakonskih ovlasti.Statističko i analitičko praćenje stanje javnog reda i mira i kriminaliteta. Realizovanje programa stručnog osposobljavanja. Sankcionisanje prekršaja iz svoje nadležnosti putem prekršajnih naloga. Pripremu, obradu, pokretanje i zastupanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Praćenje ishoda prekršajnih postupaka i predlaganje mjera i radnji za unapređenje standarda Policije u postupku prekršajnog procesuiranja.Izradu analitičko – informativnih i drugih materijala o stanju i problemima bezbjednosti i planiranje i provođenje odgovarajućih mjera u cilju unapređenja stanja bezbjednosti.  Razvoj projekata iz oblasti rada Policije sa zajednicom.Preduzimanje aktivnosti u skladu sa strateškim planom Policije i poduzimanje aktivnosti u cilju realizacije operativnih ciljeva iz nadležnosti Jedinice. Ostvarivanje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama Policije. Vođenje propisanih evidencija iz svojenadležnosti. Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.