Jedinica za administrativne poslove

Jedinica za administrativne poslove - JAP

Gordana Buha

ŠEF ODSJEKA UPRAVNO-PRAVNIH POSLOVA I LOGISTIKE

Gordana BUHA

Državni službenik

rođena 1955. godine u Rogatici, Opština Rogatica, VSS, Diplomirani pravnik

 

 

 

 

Sprovodi upravne postupke iz oblasti Zakona o Policiji; nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije; izdavanja odobrenja za rad agencija za obezbjađenje lica i imovine; upućivanja kandidata na obuku za vršenje tih poslova, izdavanja odobrenja za rad na tim poslovima; prijavljivanja javnih skupova i druge upravne postupke iz nadležnosti Policije, priprema odgovarajuće upravne akte u tim postupcima, priprema prijedlog operativnog i kapitalnog Budžeta za Policiju, sprovodi stručne i operativne poslove u postupcima nabavki za potrebe Policije, obavlja poslove blagajne i druge potrebne materijalno financijske poslove koji su dati u nadležnosti Policiji, nabavlja distribuira organizacionim jedinicama kancelarijski materijal i druga sredstva i opremu, obezbjeđuje pouzdan i stabilan rad informacionog i komunikacionog sistema Policije, pruža podršku svim organizacionim jedinicama u radu sa informacionim i komunikacionim sistemima, priprema planove, programe, izvještaje, analize i razne statističke podatke iz nadležnosti Jedinice, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Policije, nadležnim organima Distrikta, organima entiteta, kantona i državnim organima u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti, vodi propisane evidencije, obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije. 

zoka

ŠEF ODSJEKA INFORMATIKE I KOMUNIKACIJA
 
Zoran MARINKOVIĆ
Državni službenik
 
rođen 1968. godine 
u Bijeljini, VSS,
Diplomirani inžinjer
elektrotehnike i
računarstva