Konkursi / Oglasi

 

pdfSPISAK KANDIDATA KOJI NE ZADOVOLJAVAJU PROPISANE USLOVE

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPŠTEG ZNANJA - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPŠTEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfLista pitanja za test opšteg znanja

pdfPoziv za usmeni test opšteg znanja-Intervju policajac

pdfPoziv za usmeni test opšteg znanja - Intervju mlađi inspektor

pdfPoziv za test fizičke sposobnosti - Mlađi inspektor

pdfPoziv za test fizičke sposobnosti - Policajac

pdfObavještenje o odgađanju testa fizičke sposobnosti

pdfOdluka o poništavanju rezultata testa opšteg znanja - Mlađi inspektor

pdfOdluka o brisanju iz spiska - Mlađi inspektor

pdfDopuna spiska za intervju - Mlađi inspektor

pdfODLUKA O PONISTAVANJU TESTA OPSTEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPSTEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfRezultati testa opsteg znanja mladji inspektor
 

pdfPOZIV ZA TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPOZIV ZA USMENI TEST OPŠTEG ZNANJA - iNTERVJU POLICAJAC

pdfPOZIV ZA TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI - POLICAJAC

pdfREZULTATI TESTA OPŠTEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfPOZIV NA LJEKARSKI PREGLED

pdfREZULTATI testa fizičke sposobnosti policajac

pdfREZULTATI testa fizičke sposobnosti ml.inspektor

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNARIMA - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNARIMA - POLICAJAC

pdfPITANJA ZA PISMENI TEST PROVJERE RADA NA RAČUNARU

pdfODLUKA O PONAVLJANJU PISMENOG TESTA PROVJERE RADA NA RAČUNARU - POLICAJAC

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST RADA NA RAČUNARU - POLICAJAC

pdfPOZIV ZA TEST PRAKTIČNOG RUKOVANJA RAČUNAROM

pdfREZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI - POLICAJAC

pdfREZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfODLUKA O PONIŠTENJU REZULTATA ZA KANDIDATA M.T.-Ć.

pdfREZULTATI PROVJERE RADA NA RAČUNARU

pdfKONAČNI REZULTATI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfKONAČNI REZULTATI - POLICAJAC

pdfKONAČNI REZULTATI NAKON ŽALBI